Avainsana: permit-to-work

  • Mikä on työlupajärjestelmä (permit-to-work) ja miksi sen käyttö on tärkeää?

    Mikä on työlupajärjestelmä (permit-to-work) ja miksi sen käyttö on tärkeää?

    Työlupaprosessi? Työlupaprosessi (eng. Permit-to-Work) on dokumenttien hallintaprosessi, joka ohjaa riskialttiita toimia työpaikalla. Se varmistaa, että asianmukaiset turvatoimenpiteet ovat käytössä ennen työn aloittamista, mikä vähentää onnettomuuksien, loukkaantumisten ja vaaratilanteiden riskiä. Työlupaprosessissa työntekijöillä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että riskialttiit toimet suoritetaan turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Tyypillinen prosessi työntekijän roolissa sisältää yleensä: Osallistumalla aktiivisesti työlupaprosessiin ja noudattamalla…