Johda työturvallisuutta ja paranna laadunhallintaa

Digitalisoi HSEQ-toimintaa teollisuuslaitoksissa, työmailla ja kiinteistöissä Gaten työturvallisuussovelluksella tai yhdistettynä suoraan yrityksen Sharepointiin.

Mobiilisovellus kattaa työturvallisuuden auditoinnin ja dokumentoinnin sekä turvallisuuspoikkeamien havainnot ja raportoinnin.

Gate Apps HSEQ työkalut työturvallisuuden parantamiseen

Turvallisuushavaintojen avulla saamme tiedon kaikista poikkeamista ja sitä kautta parannettua kokonaisturvallisuuttamme. Kun kirjauksien tekeminen on helppoa, niin silloin niitä myös tulee

Vesa Sell
Turvallisuuspäällikkö, Linnanmäki
Gate Turvallisuushavainnot sovellusnäkymä
Gate HSEQ auditointi sovellusnäkymä

Isoin hyöty tästä on se, että tieto kulkee välittömästi. Koko organisaatio saa välittömästi tiedon esimerkiksi turvallisuushavainnoista

Kimmo Keronen
Tietohallintapäällikkö, Loimua

Havaintojen käsittely on nyt pois yhden ihmisen käsistä. Työntekijätkin ovat tyytyväisiä, kun pääsevät tekemiinsä havaintoihin käsiksi ja näkevät, että niihin reagoidaan

Lasse Väisänen
Turvallisuuspäällikkö, Keravan Energia
Gate HSEQ riskienarvioinnin PDF-raportointi

Ominaisuudet

Riskien arviointi

Kartoita riskit, arvioi todennäköisyys ja vakavuus.

Toimenpiteet

Määritä poikkeamien tai riskien vaatimat korjaus- tai kehitystoimet.

Hallintatoimet

Kirjaa riskeihin liittyvät hallintatoimet ja vastuutahot.

Poikkeamat ja havainnot

Kirjaa poikkeamat ja havainnot.

Auditoinnit

Vaatimusten mukaisuus ja standardien seuranta.

Turvallisuuskävelyt

Kerää turvallisuuskävelyt ja tarkistuslistat yhteen paikkaan.

Dokumenttienhallinta

Yrityksesi kaikki metatiedot käytettävissä ja kytkettävissä dokumentteihin.

Aikataulut ja vastuutahot

Määritä kuka korjaa poikkeamat ja mihin mennessä pitää olla valmista.

Muokattavat lomakkeet

Sharepointin avulla luot juuri sellaisia kirjauslomakkeita kuin tarvitset.

Omat tehtäväsi

Näe yhdellä vilkaisulla, mitkä asia vaativat sinulta toimia.

Raportit ja tilastot

Power BI tarjoaa kattavat työkalut tilastointiin, raportointiin ja juurisyiden analysointiin.

Ilmoitukset ja keskustelu

Ota vastaan sähköposti- tai Teams-ilmoituksia ja käy keskustelu tutuissa kanavissa.

Usein kysyttyä työturvallisuusohjelmistosta