YIT Tripla – Reaaliaikaisesti tulityöturvallinen

YIT Rakennus Oy:n Triplan työmaalla saatiin reaaliaikainen kuva tulitöihin sopivista työntekijöistä Gate Appsin avulla.

Helsingin Länsi-Pasilaan rakennettu Tripla on 1,1 miljardin euron hintalapullaan Suomen suurimpia rakennusprojekteja. YIT:n rakentamasta Triplasta tuli paitsi pääkaupungin raideliikenteen vilkkain solmukohta, myös jättikokoinen ostoskeskus-, asumis-, liike-elämän ja vapaa-ajan keskittymä.

Triplan ensimmäinen vaihe valmistui syksyllä 2019, jolloin käyttöön vihittiin uusi raideliikenneasema, aseman yhteyteen tuleva kauppakeskus sekä kauppakeskuksen puoleiset asunnot. Seuraavassa vaiheessa 2020 Triplassa avattiin hotelli sekä toimistotilat uusille käyttäjille.

Tiivis aikataulu ei sallinut viivästyksiä, ja edellytti jatkuvasti suuria ponnistuksia. Triplan rakennustyömaa työllisti enimmillään jopa noin 1 800 henkilöä.

Kun työväkeä on paljon, turvallisuuden takaaminen vaatii entistäkin tarkempaa suunnittelua ja valvontaa.

 “Turvallisuuden pettäessä taloudelliset seuraukset olisivat väistämättä mittavat, ja on selvää, että näin suurissa projekteissa myös työntekijöihin kohdistuvat riskit ovat suurempia”, YIT Triplan työsuojelupäällikkö Erno Martin kertoo.

Hän arvioi, että eräs suurimpia yksittäisiä riskitekijöitä korkealle taivaalle ja syvälle maan sisään ulottuvassa jättiläisprojektissa on tulipalo.

“Jos tällä työmaalla sattuisi vakava tulipalo, ihmishenkien menetykset olisivat mahdollisia. Projekti olisi huomattavasti vaikeampi viedä aikataulussa maaliin ja hanke voisi jopa kaatua.”

Tästäkin syystä tulitöiden hallintaan kiinnitetään työmaalla erityistä huomiota. Tulitöiksi luokitellaan kaikki sellaiset tilanteet, joissa tulipalon mahdollisuus on olemassa. Siten tulitöitä ovat hitsaustöiden tai polttoleikkauksen lisäksi esimerkiksi sellainen metallin työstäminen, joka voi aiheuttaa kipinöintiä ympäristöön.

Tulitöiden tekijöiden täytyy suorittaa SPEK:in sertifioima tulityökortti. Tulityökortti myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan.

“Voimassa oleva tulityökortti on ehdoton edellytys tulitöiden tekemiseen Triplassa”, Martin sanoo.

Tulityöluvat ovat perinteisesti paperisia, fyysisiä dokumentteja. Martin kertoo, että tyypillisesti niitä säilytetään paksuissa mapeissa, työmaiden toimistokonteissa. Triplan kokoisessa projektissa tulityölupia on myönnetty tuhansia.

“Näiden lupien löytämisessä ja käsittelyssä on oma hommansa, varsinkin jos tiedon pitäisi löytyä nopeasti. Samaan aikaan korkean rakentamisen ohjeistus edellyttää, että meidän on tiedettävä reaaliaikaisesti missä tulitöitä tehdään ja kenen toimesta.”

Reaaliaikainen ratkaisu

Gate Apps suunnitteli ja toteutti Tripla-projektiin sähköisen tulityöluvan. Uudessa järjestelmässä Triplan projektijohto kirjaa sähköiseen alustaan voimassa olevat tulityöluvat. Tämän jälkeen sovellus pitää kirjaa käynnissä olevista töistä, työn tekijöistä, riskitekijöistä ja tulitöiden vartioinnista ja jälkivartioinnista. Järjestelmä tarjoaa näin reaaliaikaisen kuvan tulitöistä Triplan työmaalla, ja myös jatkuvasti paikantaa työt.

“Eräs suurimmista mobiilin alustan tarjoamista hyödyistä on, että tulityölupa voidaan kirjoittaa paikan päällä. Lisäksi voimme jatkuvasti varmistua siitä, että kaikki rakennustyömaan tulityökortit ovat voimassa.”

Gate Appsin suunnittelema ja toimittama ratkaisu on ensimmäinen laatuaan Suomessa, ja maailmankin mittakaavassa ensimmäisten joukossa. Martin näkee, että sähköinen tulityölupa tuo projektijohdon käyttöön uusia mahdollisuuksia hallita työvirtoja ja työmaan turvallisuutta.

“Sähköinen tulityölupajärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi tulityökohteen dokumentoinnin. Sovellukseen voidaan tallentaa kuva ympäristöstä, jossa tulityö tapahtuu.”

Martin uskoo, että ratkaisua tullaan sen helppouden vuoksi käyttämään muissakin YIT:n suurprojekteissa.

“Olemme käyttäneet järjestelmää nyt kaksi vuotta. Mobiililaitteet ovat kaikille niin tuttuja, että suurta kynnystä käyttöön ei ole ollut. Mobiilisti kaikki on vain niin paljon nopeampaa ja helpompaa.”